Nieuwsbrief oktober-november 2021

Geacht lid,

In 2022 is de contributie als volgt:

a. Hoofdlid vanaf 17 jaar € 35,00
b. Jeugdlid van 15 t/m 16 jaar € 12,00
c. Jeugdlid t/m 14 jaar  gratis mee vissen met Hoofdlid
d. Dameslid € 12,00
e. Sublid* € 23,00 *

* Lid dat afdracht doet via een vereniging, anders dan de RHV.

Peildatum voor leeftijdsbepaling is 1 januari 2021.

Als de contributie voor 15 december 2021 ontvangen is, zullen de visbescheiden voor de jaarwisseling in uw bezit zijn.
Wilt u zo vriendelijk zijn om bij uw betaling uw geboortedatum, postcode en lidnummer te vermelden, zie uw vispas.

Indien u na 1 maart 2022 uw contributie gaat betalen, houdt u dan rekening met € 3,00 extra administratiekosten.

Als u het lidmaatschap zou willen beeindigen, dan hoeft u daarvoor geen actie te ondernemen.
Na 1 mei 2021 wordt u door SVN en de RHV verwijderd uit het ledenbestand.
We verzoeken U het bedrag, dat u moet betalen om de bescheiden te ontvangen, te storten op IBAN:
NL54 INGB 0000 22 94 23, t.n.v. R.H.V., Postbus 1254, 2280 CG Rijswijk.

Bij genoeg deelname, minimaal 10 personen, zullen er visactiviteiten georganiseerd worden.
( roofvis, karper, forel, dagje Grevelingen, of dagje Snakelakevissen in Putten)
Wilt u zich voor een, of meerdere activiteiten opgeven, dan een berichtje naar onze Website.
Voor extra mededelingen verwijzen we U naar onze Website:

www.rijswijksehengelsportvereniging.nl

Op deze site overzicht en locatie van de viswateren in Rijswijk, de kosten van het Lidmaatschap en kosten van het Stadsvisbewijs.
Bovendien de adressen van de verkooppunten. De site wordt per 1 januari 2022 aangepast.

De clubkelder aan de Marius Bauerstraat 25 is vanwege de Corona crisis nog steeds gesloten tot nader order.
Hebt u tussentijds vragen, neemt u dan even telefonisch contact op, of een mailtje naar de website.

P.S. De viswateren van de RHV kunt u vinden op de Visplanner.nl

De Visplanner (lijst met viswateren in Nederland) is samen met de vispas van de RHV het lidmaatschapsbewijs van de RHV.


Belangrijke mededelingen:

2022 wordt een overgangsjaar betreffende het loodvrij vissen. Dit houdt in dat u aan de waterkant aangesproken kunt worden door de controleurs, boa’s en politie of u inmiddels loodvervangende materialen gebruikt. Vanaf 2023 wordt van elke visser verwacht dat hij/zij vist met loodvrije materialen, dus milieu vriendelijke alternatieven.

Ook zal er een lijst komen iom Sportvisserij Nederland welke vervangende materialen gebruikt kunnen worden. We zijn bezig met een inruilactie van lood. Later meer hierover.

Het Bestuur zoekt een aantal nieuwe bestuursleden die het Bestuur kunnen versterken.

Gegadigden kunnen contact opnemen met de secretaris en of de voorzitter.

We hopen in 2022 weer meer activiteiten te ontplooien, waaronder het geven van vislessen op scholen in Rijswijk. Leden die opgeleid willen worden tot vismeester, kunnen zich melden. Ook leden die willen controleren op visdocumenten kunnen zich opgeven. Leden die bij wedstrijden van SVN willen controleren kunnen opgeleid worden tot wedstrijdcontroleur. U kunt dan bij regionale- en internationale wedstrijden, die gehouden worden in Nederland als controleur aanwezig zijn.

Indien u interesse heeft, neemt u dan even contact op met de voorzitter of secretaris dmv een telefoontje of mailtje.

In mei willen we een grote schoonmaak actie gaan houden in het Wilhelmina park.

We willen zwerfvuil en achtergelaten vistuig verwijderen en hiermee aantonen dat wij als RHV ook een stuk verantwoording nemen voor het Milieu in Rijswijk.

We komen hier nader op terug.

 

Het Bestuur van de RHV.