BELANGRIJKE MEDEDELING 7 maart 2022

BELANGRIJKE MEDEDELING 

Geacht lid,

Als u de contributie voor 2022 reeds hebt betaald maar nog geen vergunning heeft ontvangen, wilt u dit dan even via een mail aan jhasper@online.nl melden ?
Dit graag met vermelding van uw vispasnummer.

Gaat u de contributie overmaken dan graag als u dit gedaan heeft, ook een mailtje met uw vispasnummer naar jhasper@online.nl .

Waarom deze verzoeken ?

Helaas is onze penningmeester/secretaris opgenomen in het ziekenhuis en zal daar enige tijd moeten verblijven.

Om u zo snel mogelijk van uw vergunning te voorzien, vraag ik u om van een van bovenstaande verzoeken gebruik te maken.

Met vriendelijke groet,

Jan Hasper