Nieuwsbrief maart 2020

Beste leden, Ook de RHV is begaan met de huidige situatie wat betreft de uitbraak van het Coronavirus. Daarom verzoekt het bestuur u om vooral goed voor uzelf te zorgen en afstand tot anderen te houden. Dit geldt ook als u met uw vismaten gaat vissen. Ga met eigen vervoer of spreek bij de visplaats af. Het is toch al gebruikelijk om niet op elkaars lip te zitten, maar hou daar van af nu ...

Green Deal Sportvisserij Loodvrij

Betrokken partijen Unie van Waterschappen Vereniging Natuurmonumenten Sportvisserij Nederland Vereniging Landelijke Organisatie Dibevo Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Beschrijving initiatief In Nederland zijn circa 1,2 miljoen mensen die een of meerdere dagen ...