Karper

Latijnse naam: Cyprinus carpio carpio
Vissoort: Karpers
Type vis: Zoetwatervissen

Karper

Herkenning: 1. In de Nederlandse wateren komen van de karper vier verschillende beschubbingstypen voor. Deze typen worden aangeduid als schubkarper, spiegelkarper, rijenkarper en naaktkarper. De volledig beschubde karper en de spiegelkarper zijn hierbij afgebeeld. Er zijn 4 bekdraden aanwezig, waarvan 2 in de hoeken van de bek en 2 kortere op de bovenlip. 2. De rand van de lange rugvin is hol ingesneden. 3. De voorste vinstraal van de rugvin is stevig en getand. 4. Op de zijlijn liggen 35 - 40 schubben.
Verspreiding: Ingeburgerd; algemeen. Karper komt met name door uitzettingen in veel wateren voor.
Leefwijze:
Voedsel: Hoofdzakelijk insectenlarven, kleine kreeftachtigen, weekdieren en wormpjes.


Van deze vis zijn 2 foto's gemaakt. Klik hier om een foto te uploaden.